top of page

VISION


Målet med denne side er at give elever i folkeskolen kendskab til den kolde krig og Danmarks rolle under konflikten og derigennem opnå større indsigt i konfliktens konsekvenser for befolkningen.

bottom of page